Povrchová úprava GORI NGI - TEKNOS

Průmyslová impregnace GORI 356

Moderní ochrana venkovních ploch

GORI Industry nabízí nejlepší ochranu Vašich výrobků před působením povětrnostních vlivů.

Vícevrstvá povrchová úprava je nejlepší ochranou dřevěných ploch vystavených povětrnostním vlivům. Pokud je v Evropě někdo, kdo rozumí dřevu a jeho ochraně před škodlivými vlivy, je to nesporně Fa. TEKNOS, výrobce povrchové úpravy GORI Industry.

GORI Industry staví na jednoduché filozofii: Výchozím bodem je dlouhodobá odolnost dřeva vůči dešti, slunci, horku a zimě, zajištěná perfektním sladěním jednotlivých vrstev povrchové úpravy. S ohledem k naší filozofii jsme postupovali při vývoji ochranných povrchových systémů GORI Industry, které zajišťují atraktivní vzhled Vašich výrobků i po mnoha letech. Při vývoji jsme dbali na jednoduché a účinné zpracování, na rychlý a snadný nátěr, který je nezávislý na příslušném technickém vybavení.

Kvalita nejen na povrchu

U značky GORI Industry začíná kvalita povrchových systémů hluboko pod povrchem. Velikost částic byla snížena pod hodnotu (100 nanometrů = 0,1 mikron). Tím se dosáhlo vysoké úrovně nasákavosti a stupně nasycenosti, což udává nové měřítko kvality. Všechny povrchové systémy GORI Industry určené pro venkovní použití odpovídají platným požadavkům dle REACH a BPD a dnes již také splňují VOC 2010 a přitom výrazně zůstávají pod limitem požadované mezní hodnoty VOC.

nano_1 nano_2 nano_3 nano_4
Impregnace obsahuje aktivní složky, které pronikají do dřeva. Tekutina se vypaří, ale aktivní složky zůstávají a chrání dřevo před působením plísní a dřevokazných hub. Technologie GORI NANOFORCETM umožňuje průnik Nano-částic do hloubky dřeva a zajišťuje tak optimální ochranu a vynikající přilnavost. Tekutina se vypaří, ale aktivní složky zůstávají a chrání dřevo před působením dřevokazných hub. Impregnace obsahuje aktivní složky, které pronikají do dřeva.

Technické centrum

Naše technické centrum patří k nejmodernějším laboratořím v Evropě. Umí zde simulovat teplo, vlhko a jiné podmínky, experimentují s technikami zpracování jako je kartáčování, polévání, stříkání a školí vlastní výrobní personál.

Technické centrum